Algeudvikling – Lolland

Projektleder: Poul H. Madsen
Projektperiode: 01.01.2009-31.1.2010

Grønt Center udfører sammen med Aalborg Universitet, Roskilde Universitets Center og Flensborg Universitet Et algeudviklingsprojekt For Lollands Kommune.

Projektet består af to delprojekter:

 1. Onsevig: algedyrkning i overfladevand fra landbrugsarealer.
 2. Søllested: Algedyrkning i byspildevand med forhøjet CO2 indhold fra halmrøggasser.

Onsevig

Alger:

 1. Identifikation
 2. Oprensning og isolering af egnede arter
 3. dyrkning til podning af bassiner

Dyrkning af alger:

 1. Udvikling af metode
 2. Undersøgelse af abiotiske faktorer der influerer på dyrkningen (lys, temp., pH, osv)
 3. Kontrol af vand og dyrkning
 4. Kemiske analyser af vand

Høstning af alger:

 1. Viden indsamling og overførsel
 2. Udvikling af egnet metode i Onsevig.

Udnyttelse af høstet biomasse:

 1. Energi udvikling (gas)
 2. Højværdi indholdsstoffer
 3. Gødningsværdi af rest (kemiske analyser)

Søllested

Erfaringer fra Onsevig projektet vil blive implementeret i Søllested projektet.

 1. Spildevandsforberedelse
 2. Røggas rensning (skrubning)
 3. Algedyrkning
 4. Udnyttelse af den høstede biomasse

Samarbejdspartnere:

Aalborg Universitet, Roskilde Universitets Center og Flensborg Universitet

Finansiering:

Projektet er finansieret af Lolland Kommune og Simon Spies Fonden