Algeinnovationscenter

Projektleder: Poul H. Madsen
Projekt periode: august 2010 til september 2013
Projektets hjemmeside: www.algaeinnovationcenter.org

Formålet med projektet er at erhvervslivet, specielt i Region Sjællands udkantsområder, får mulighed for at udnytte det store erhvervsmæssige potentiale, der er i dyrkning og udnyttelse af alger til bl.a. biomasse, energiproduktion, vandrensning (cleantech) og højværdiprodukter.

Med udgangspunkt i eksisterende algeaktiviteter i Lolland Kommune vil projektet etablere et algeinnovationscenter med et dyrkning/demonstrationsanlæg, samt et forum af virksomheder, forskere/universiteter og offentlige myndigheder i en Triple Helix konstruktion.

Algeinnovationscentret vil betyde øget videnbaseret aktivitet og fokus i et område af Danmark, der i høj grad mangler forskningsinstitutioner og videnarbejdspladser; men det er også forventningen, at centrets resultater på sigt vil føre til afledt industri – og dermed beskæftigelse – i regionens udkantsområder, og at det vil føre til nye måder at producere biomasse og løse miljø- og energiproblemer på.

Milepæle i projektet:

 • Demonstrationsanlæg med forsøg
 • Biomasseproduktion
 • Vandrensning
 • Produktion af højværdi indholdsstoffer
 • Næringsstof allokering
 • Internationale workshops i 2011 og 2013
 • Informationsaktiviteter:
 • Markedsføring af Region Sjælland som et attraktivt udviklings – og
 • demonstrationsmiljø
 • Virksomhedsrettede diskussionsfora med henblik på nye arbejdspladser
 • Debat forum og netværksmøder med Triple Helix interessenter

Projektmateriale:

Fra problem til ressource
INTERNATIONAL ALGAE CONFERENCE 2013 – Summary of Events Project Evaluation Report: ‘A Systemic Approach for the Successful Integration of Algae in Our Future Society and Economy’
Evalueringsrapport og andet projektmaterialer findes på hjemmesiden.

Finansiering:

Projektet får økonomisk støtte fra: